ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Sözleşmenin Konusu

MADDE 1

İşbu sözleşmenin bir tarafında, Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri (bundan böyle kısaca Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri ” olarak anılacaktır.) diğer tarafında; Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünlerinin sahibi olduğu www.jokerpromosyon.com (bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) internet sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup işbu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; İnternet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 

Hak ve Yükümlülükler

MADDE 2        

2.1. “Üye”lik statüsünün kazanılması için, “Üye” olmak isteyen Kullanıcı”nın web sitesinde bulunan Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri Kullanım Sözleşmesini onaylayarak, talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçeğe uygun bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri ” tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen Kullanıcı”nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylama işleminin tamamlanması ve Üyeye bildirilmesi ile “Üye”lik statüsü başlamakta ve böylece “Üye” işbu Sözleşme ve Web sitesi”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumludur. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

2.2. Üyeler, İnternet Sitesi'ne zarar verecek veya Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri 'ni başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşmayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuka ve cezai sorumlulukları üstüne alacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.3 .Üyelerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan [Firmanın ADI] sorumlu olmayacaktır.

2.4. Üye verilerinin Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri sorumlu olmayacaktır. 

2.5. Üyeler, üyelik sözleşmesini okuyarak veya okumasalar bile okudukları varsayılarak:

a)Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar ve yorumlar göndermemeyi, 

b)İnternet sitesi üzerinde eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

c)Diğer Üye ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

d) Diğer Üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

e) Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, borçlanırlar.

2.6. Üyeler, kendi bilgisayarlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendilerine ait olduklarını; Siteye erişmekte kullandıkları ve hizmetlerden yararlandıkları bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduklarını; bu hususlarda gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Siteye bağlantı nedeniyle Üyenin kendi bilgisayarı, telefonu ve kişisel verilerinin ve üyelik bilgilerinin korunması hususunda, tüm sorumluluk Üyeye aittir.

2.7. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri nin, Sitede ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.8. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmadan Sitenin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirketin Üyeye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

2.9. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri, www.jokerpromosyon.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, her türlü veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri ’nin izni olmadan link vermek yasaktır.

 

MADDE 3

Üye "Kullanıcı Adı"yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur. Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Mücbir Sebepler

MADDE 4

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye tarafından Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

Sözleşme Değişiklikleri

MADDE 5

 Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri ”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda web sitesi”nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye” ‘nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

MADDE 6

6.1. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri , İnternet Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken kullanıcılardan, üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünlerinden ve İnternet sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, kampanya, yeni ürün/eğitim içerikleri, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin üyenin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla [Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri] bünyesinde kullanılmaktadır. Üyenin Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri  ve İnternet Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

6.2. Üye, kişisel bilgilerinin Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan E-bülten listesinden çıkmaseçeneğini kullanır.

6.3. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

6.4. Üyenin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

- Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,

- Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

- Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde.

 

Fesih

MADDE 7

7.1. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri dilediği zaman sebep göstermeksizin, işbu sözleşme uyarınca Üye'ye verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları kalıcı veya geçici durdurabilir; hizmeti ve Siteyi ve İçeriki, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Üye ile yapılmış olan işbu Sözleşmeyi, Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir.

7.2. Üye, Sözleşmenin ve/ veya eki olan Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkına sahiptir. Üye, işbu Sözleşmeye aykırı davranması halinde, Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünlerinin maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri  tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleria karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır.

 

Üye Tarafından Üyeliğin iptal Edilemeyeceği Durumlar

MADDE 8

8.1. Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez:

a)Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse,

b)Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa,

c)İptal talebi ulaşan üyeye sitemizdeki kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa.

 

Uyuşmazlıkların çözümü

MADDE 9

İş bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların giderilmesinde her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Yürürlük

MADDE 10

Üyenin, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş sayılır.