10000 TL Üzeri Alışverişlerinizde. 5% İndirim ve Ücretsiz Kargo için, Promosyon Kodu: #EMOJIPOT. ALIŞVERİŞE BAŞLA

w3c

w3c

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız

 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngölen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri 'nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir

 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri  ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 

a) Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri 'nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri 'nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

5. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor www.jokerpromosyon.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri tarafından işlenmektedir.

 

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünlerine ait olan www.jokerpromosyon.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

 

www.jokerpromosyon.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

 

www.jokerpromosyon.com  günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.jokerpromosyon.com  size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

 

www.jokerpromosyon.com  çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

 

www.jokerpromosyon.com  mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya www.allaboutcookies.org” veya www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

6. İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri’ne  ait olan www.jokerpromosyon.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.jokerpromosyon.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.

Oturum çerezleri (session cookies) ve kalıcı çerezler (persistent cookies) olmak üzere sitelerimiz genelinde iki tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin "kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.

www.jokerpromosyon.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.jokerpromosyon.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın ölçümlenmesi dahil olmak üzere web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı tespit etmek için kullanır.

www.jokerpromosyon.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri ayrıca Google, Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect.

Mobil uygulamada çerez yerine ilgili uygulamanın SDK''sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır.

 

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz.

 

Google

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera

Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

 

 

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünlerinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Google

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera

Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

 

 

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri’ nde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Cookie Service Provider

Cookie İsmi

Cookie Amacı

Cookie Tipi

Cookie Süresi

Google

_ga

Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için

Persistent Cookie

2 Yıl

Google

_gaexp

AB testleri hakkında bilgileri tutan cookie – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için

Persistent Cookie

85 Gün

Google

_gid

Kullanıcı tanımlama için

Persistent

1 Gün

Google

1P_JAR

Sitenin istatistiki verilerini, dönüşüm sayılarını almak için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

1 Ay

Google

AID

Google advertising ID

Üçüncü Taraf Çerez

9 Ay

Google

APISID

Google kullanıcı ve google maps bilgilerini barındırır.

Üçüncü Taraf Çerez

2 Yıl

Google

CONSENT

Anonim kullanıcıyı ayırt etmek ve reklamların verimliliğini ölçmek için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

Max 2 yıl

Google

DSID

Google dfp reklam servisinin yüklediği çerezdir.

Üçüncü Taraf Çerez

1 gün

Google

G_ENABLED_IDPS

Google ile log-in olunmasını sağlar.

Üçüncü Taraf Çerez

Sürekli

Google

HSID

Sayfalar arasında giderken giriş bilgilerini hatırlar. Google'ın sisteminde, bu iki çerez, belirli bir "oturum" veya "oturum açma"yı benzersiz şekilde tanımlar (yalnızca Google hesabı kullanılır ve oturum açar) ve yalnızca oturum açtığınız bilgisayarda saklanır. Böylece birden çok sayfaya erişilebilir.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

Google

IDE

Google dfp reklam servisinin yüklediği çerezdir.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

Google

NID

Google bu çerezi kullanıcının kendine özel ayarları varsa takip için kullanır. Başka bir sayfaya geçilince bu bilgiler ile kıyaslar ve anlar. (ör: dil, arama seçenekleri vs. gibi.)

Üçüncü Taraf Çerez

6 ay

Google

OGPC

Web browsing fonksiyonalitesini iyileştirir.

Üçüncü Taraf Çerez

1 ay

Google

SAPISID

Google kullanıcı ve google maps bilgilerini barındırır.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

Google

SID

Sayfalar arasında giderken giriş bilgilerini hatırlar. Google'ın sisteminde, bu iki çerez, belirli bir "oturum" veya "oturum açma" yı benzersiz şekilde tanımlar (yalnızca Google hesabı kullanılır ve oturum açar) ve yalnızca oturum açtığınız bilgisayarda saklanır. Böylece birden çok sayfaya erişilebilir.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

Google

SIDCC

Google kullanıcıların yetkisiz erişimi engellemek için güvenlik tanımlama bilgisini tanımlar.

Üçüncü Taraf Çerez

3 ay

Google

SSID

Google servisinin ile güvenli oturum açılmasını sağlar.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

Google

UULE

Anonim kullanıcı datasını toplar ve gösterilen reklamların etkili olup olmadığını ölçümler.

Üçüncü Taraf Çerez

Max 2 yıl

Google

__cfduid

Cloudflare ID

Üçüncü Taraf Çerez

1 yıl

Google

__gads

Reklamlarla olan etkileşimlerin ölçülmesi ve aynı reklamların çok fazla gösterilmemesi gibi amaçlarla kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

Google

_gac_UA-30192578-18

Kullanıcılar için kampanyalarla alakalı bilgiyi tutar. Google Analytics and AdWords ile linklendiğinde opt-out olunmadığı sürece AdWords website dönüşümü okunur.

Üçüncü Taraf Çerez

90 gün

Google

_gat

Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

Sonsuz

Google

_gid

Kullanıcıları tekilleştirme işlemi için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

1 yıl

Google

_gid

Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

24 saat

Google

_gat

Analitik Çerezler

Üçüncü Taraf Çerez

1 dakika

Google

_utma

Kullanıcıyı ve oturumunu ayırt etmek için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

Google

__utmt

Talepleri takip etmek için.

Üçüncü Taraf Çerez

10 dakika

Google

__utmb

Yeni oturum ile ziyaretleri ayırt edebilmek için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

30 dakika

Google

__utmc

Yeni oturum ile ziyaretleri ayırt edebilmek için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

Oturum sonlana kadar

Google

__utmz

Websiteye ulaşma sebebini yani kampanyadan veya reklamdan gelip gelmediğini ayırt eder.

Üçüncü Taraf Çerez

6 ay

Google

__utmv

Ziyaretçi düzeyinde özel değişken verilerini takip etmek için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

Google

_gcl_au

Web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır.

Targeting/Advertising

3 ay

Yandex

_ym_isad

Reklam engelleme tespiti için

Persistent Cookie

2 Gün

Yandex

_ym_uid

Kullanıcıları tanımlama için

Persistent Cookie

1 Yıl

Yandex

yabs-sid

Yandex Metrika sayımı için kullanılan parametre cookie

Session Cookie

Tarayıcı Session süresi boyunca

Yandex

_ym_d

Bir kullanıcının reklam engelleyicileri olup olmadığını belirler.

Üçüncü Taraf Çerez

1 yıl

Yandex

_ym_isad

Kullanıcının ilk site oturumunun tarihini kaydeder.

Üçüncü Taraf Çerez

1 yıl

Yandex

_ym_metrika_enabled,
 ym_mp2_substs

Bu çerezler, bu web sitesindeki trafiği ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. Çerezler, Yandex şirketine ait Yandex Metrica betiğini kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

1 gün

Yandex

_ym_visorc*

Bu çerezler, bu web sitesindeki trafiği ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. Çerezler, Yandex şirketine ait Yandex Metrica betiğini kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

1 yıl

Yandex

_ym_uid

Oturum Tekrarı'nın doğru çalışmasını sağlar.

Üçüncü Taraf Çerez

Oturum Süresince

Yandex

 

Kullanıcının aynı reklam ağını kullanan web sitelerindeki hareketine göre reklam görüntülemesini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının tıkladığı reklamlar gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder.

Üçüncü Taraf Çerez

1 yıl

Yandex

yandexuid

Site kullanıcılarını tanımlamak için kullanılır.

 

1 yıl

Yandex

Ymex

Ziyaretçilerin web sitesi davranışındaki verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

 

1 yıl

Yandex

Yuidss

Birden çok web sitesinde ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler web sitesinde, reklamın alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.

 

1 yıl

Facebook

_fbp,
 wd

Facebook tarafından üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

3 ay

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

AbTesting

A/B Test yönetimi için kullanılan değer bu cookiede saklanmaktadır

Persistent Cookie

2 Yıl

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

AbTestingCookies

Çoklu A/B Test yönetimi için kullanılan değerler bu cookiede saklanmaktadır

Persistent Cookie

2 Yıl

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

COOKIE_CookieLawInformationPermission

Kişisel veri politikalarımıza ait izinler bu cookiede saklanmaktadır

Non Persistent Cookie

Tarayıcı oturum süresi boyunca

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

COOKIE_Popup

Kullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik veriler bu cookiede saklanmaktadır

Persistent Cookie

1 Saat

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

COOKIE_TY.Entrance

Login olmuş kullanıcıya ait bilgilerin saklandığı cookiedir

Persistent Cookie

1 Ay

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

COOKIE_TY.FirstVisit

Kullanıcının ilk ziyaret bilgisinin saklandığı cookiedir

Persistent Cookie

1 Ay

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

COOKIE_TY.UserAlreadyLogged

Kullanıcının hali hazırda login olup olmadığı bilgisinin saklandığı cookiedir

Non Persistent Cookie

Tarayıcı oturum süresi boyunca

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

COOKIE_uic

Login olmuş kullanıcıya ait access token olmayan demografik bilgilerinin saklandığı cookiedir

Persistent Cookie

30 Dakika

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

COOKIE_UserAlreadyLogged

Kullanıcının hali hazırda login olup olmadığı bilgisinin saklandığı cookiedir

Non Persistent Cookie

Tarayıcı oturum süresi boyunca

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

COOKIE_UserTypeStatus

Kullanıcıların statulerinin saklandığı cookiedir

Persistent Cookie

12 Saat

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

hvtb

Bir kullanıcının daha önce [FİRMA ADI]''u ziyaret edip etmediği bilgisini veriyor

Persistent Cookie

2 Yıl

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

pid

Kalıcı olarak kullanıcıya verilen ID nin saklandığı cookiedir

Persistent Cookie

1 Yıl 354 Gün

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

sid

Kullanıcıya ait session ID değerinin saklandığı cookiedir

Persistent Cookie

30 Dakika

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

SiteHash

Cookielere ait hash bilgisinin saklandığı cookiedir

Persistent Cookie

7 Gün

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

VisitorTypeStatus

Ziyaretçilerin statulerinin saklandığı cookiedir

Persistent Cookie

Tarayıcı oturum süresi boyunca

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

ReklamKaynagi

Kullanıcının siteye hangi reklam kaynağından yönlendiği bilgisinin tutulduğu cookiedir.

 

7 gün

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

SonZiyaretEdilenUrunler

Kullanıcıyı satınalma adımına yönlendirmek için gezdiği ürünlerin tutulduğu cookiedir.

 

7 gün

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

magazaBolgeSecimi

Bölgeye göre ürün göstermek için kullanıcının seçtiği bölgenin tutulduğu cookiedir.

 

Tarayıcı süresi

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

magazaBolgeSecimi

Bölgeye göre ürün göstermek için kullanıcının seçtiği bölgenin tutulduğu cookiedir.

 

Tarayıcı süresi

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

kampanyaTeklifleri

Kullanıcıya özel kampanya önerimi için sayfada dolaşma süresinin tutulduğu cookiedir.

 

7 gün

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

productComparison

Ürün karşılaştırma özelliği sunulan sitelerde, karşılaştırılan ürün idlerinin tutulduğu cookiedir.

 

7 gün

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

CultureSettings

Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu cookiedir.

 

Tarayıcı süresi

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

TiciPushNotification

Kullanıcıya gösterilen push bildirimleri ile ilgili teknik verilerin tutulduğu cookiedir (gösterim durumu vb).

 

30 gün

Zendesk

__zlcmid,
 __zlcstore

Bu çerez,kullanıcı isteklerini sayfa isteklerinde korur.

Üçüncü Taraf Çerez

1 ay

Zendesk

zte2095

Bu çerez, sitede kullanıcı geri bildirimleri toplamamıza izin veren Zendesk'in kullanımına izin verir.

Üçüncü Taraf Çerez

Oturum

Marketing

utmCampaign30dtemp2

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmak

Persistent Cookie

1 Ay

Marketing

utmCampaignGO5d

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmak

Persistent Cookie

5 Gün

Marketing

utmCampaignLT30d

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 3 ay tutmak

Persistent Cookie

1 Ay

Marketing

utmMedium30dtemp2

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmak

Persistent Cookie

1 Ay

Marketing

utmMediumGO5d

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmak

Persistent Cookie

5 Gün

Marketing

utmSource30dtemp2

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmak

Persistent Cookie

1 Ay

Marketing

utmSourceGO5d

Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmak

Persistent Cookie

5 Gün

 

Google (doubleclick.net) test_cookie. Bu çerez, DoubleClick tarafından kullanıcının reklamdan sonra veya bir reklamın üzerine tıkladıktan sonra web sitesindeki eylemlerini saklamak için kullanılır. (1 Yıl)

Google( doubleclik.net) IDE, DSID, _dc_gtm_ua. Google, web'in çeşitli yerlerinde görüntülenen reklamların çerezlerini kullanır. Googlea ait olmaya web sitelerindeki reklam çerezlerinin en önemlisi “”IDE”” olarak adlandırılır. Bu çerez Doubleclick.net etki alanı altındaki tarayıcılarda kaydedilir. Başka bir çerez google.com etki alanı altında kaydedilir ve buna ANID” adı verilir. Bunların haricinde, örn.“”DSID””, “”FLC””, “”AID””, “”TAID”” ve “”exchange_uid”” adlı çerezleri de kullanılır.

 

7. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

8. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri ile paylaşılan kişisel veriler, Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri gözetimi ve kontrolü altındadır. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız

9. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri sorumlu değildir.

 

Kişisel verileriniz Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri nin hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 

10. Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKKnın 7. maddesinde öngölen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h)nhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKKya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz,

j) Başvuru formu için tıklayınız,

11. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünlerinin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

12. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKKnın 4. maddesi uyarınca Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünlerinin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünlerinin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleriyle doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

13. Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünlerine kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için bilgi@jokerpromosyon.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvan: Ebru Ergel Özoğlu - Joker Promosyon ve Tanıtım Ürünleri

Telefon: 05339453217 - 05378175833

Mersis No:

Vergi Dairesi: BEYLİKDÜZÜ

Vergi Numarası: 7040352821

Adres: Yakuplu Mahallesi 176. Sokak No:2/1C 34524 Beylikdüzü / İSTANBUL

Mail: bilgi@jokerpromosyon.com

 

Kayıtlı e-posta adresi : 

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: